ย้ายสิทธิประกันสังคม
มาที่โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังนี้

  • ตรวจสุขภาพ
  • เอ็กซเรย์ปอด
  • ตรวจการได้ยิน
  • ตรวจสุขภาพช่องปาก
  • ตรวจสายตาและตาบอดสี
  • เลเซอร์หน้าใส (Soft Laser)

ตึกใหม่ศิริเวชลำพูน

Previous
Next

รายละเอียดการให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองและ
ประกันสังคม

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนได้เข้าร่วม เครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ  2548 จนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน โดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 59 เตียง โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน (เปิดให้บริการ มีนาคม 2564) ให้บริการด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แผนกกายภาพ แผนกรังสีวิทยา แผนกสูตินรีเวช ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการให้บริการทางการแพทย์ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยให้กับชาวลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน บริหารโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 11 แห่งใน 10 จังหวัดและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 20แห่ง ภายในปี 2566

เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Weekdays

8.00 – 20.00

Saturday

9:30 – 17:30

Sunday

9:30 – 15:00

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

ขอขอบคุณ
ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าใช้บริการและรับการรักษาจากทางเรา

Certified Personal

Our Doctors

Scroll to Top

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ทางทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป