วิธีการเปลี่ยนสถานพยาบาล
ประกันสังคม ​
ผ่าน SSO Connect

สถานพยาบาลประกันสังคมสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง โดยต้องดำเนินการในช่วงวันที่ 16 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี และผู้ที่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ในกรณีที่ผู้ประกันตนสิ้นสภาพแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

วิธีการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ​
ผ่าน SSO Connect

1) ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น SSO Connect IOS หรือ Android 
2) กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมระบุสาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล

3) เลือกโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
4) ยอมรับเงื่อนไขและเลือกยืนยัน

Scroll to Top

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ทางทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป